Từ khóa (keyword) là gì, trong seo có quan trọng không?

Từ khóa là gì? Nó còn được gọi bằng cái tên tiếng Anh là keyword có nghĩa là những từ hoặc cụm từ mà độc giả dùng để gõ khi search trên các thanh công cụ tìm kiếm, chẳng hạn như chrome của Google.

Từ khóa (keyword) là gì
Từ khóa (keyword) là gì

Nó giống như một mật mã để mở cánh cửa và bạn muốn được người ta tìm thấy chính mình thì phải sử dụng đúng mật mã đó, tức là dùng trúng keyword.

Chắc đọc đến đây bạn cũng hiểu rõ từ khóa là gì rồi phải không?

Nếu bạn còn thực sự không hiểu gì thì Văn Nguyễn xin nêu luôn một ví dụ trong bài viết về mắt trái giật - mắt phải giật...

Từ khóa ở đây chính là "mắt trái giật", "mắt phải giật" hoặc "giật mắt phải", "giật mắt trái", "mắt trái nháy", "nháy mắt trái", "nháy mắt phải"...

Bạn có thể vào các link trên để xem cách Văn Nguyễn sử dụng các từ khóa này.

Hôm nay ngồi kiểm tra lại từ khóa Giật mắt phải và Mắt phải giật mới thực sự tin rằng từ khóa trong seo vô cùng quan trọng.

Không phải là việc bạn cần phải đặt một từ khóa trong title bài viết của bạn mà còn cả việc phân bổ tỷ lệ và vị trí nó xuất hiện trong bài viết nữa.

Có hai bài viết cùng về hiện tượng mắt giật, mắt nháy... và cả hai đều có lượng tìm kiếm như nhau nhưng không hiểu sao bài viết về giật mắt trái lại lên rất tốt còn bài về giật mắt phải thì còn kém vài ba bậc mới lên TOP 1.

Loại trừ yếu tố các bài viết kia họ seo tốt đi thì có thể nguyên nhân là do Văn Nguyễn đã để quá ít hoặc quá lạm dụng từ khóa này trong bài viết thứ hai.- Seo website

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét